0501-15020

HISTORIA

PERMABAN startades 1979 och har funnits i över 40år. Det första större arbete som genomfördes var en hall för datortillverkaren IBM i Stockholm. Ett 10000 kvadratmeter vakuumbehandlat golv med toleransklass I, dvs max 2mm avvikelse på 2meters radie. Tack vare Permaban kunde jobbet genomföras snabbare och till bättre kvalitet. Åtskilliga miljoner löpmeter har använts för bättre be­tonggolv välden över. Tidigare har produktionen funnits på flertalet platser i världen så som USA, Tyskland, Polen etc. Men i dag finns produktionen endast kvar där den startades, nämligen i Mariestad. På samma plats i fabriken på Förrådsgatan 43. Även personal finns kvar sedan tidig start av Permaban.

Till en början fanns fyra delägare som senare blev till en ensam ägare. Verksamheten avyttrades 2023 till koncernen Eggens som nu driver Permaban vidare. Vår målsättning är att kunna lyfta produkten igen och få den till att bli en självklar del av marknaden tillsammans med våra återförsäljare.