0501-15020

PERMABAN är 5100mm lång

Finns i dessa höjder:

P25=25mm

P50=50mm

P80=80mm

P100=100mm

P150=150mm

Permaban håller HÖG nivå på hållfastighetstestet som utförts av betongen 2023. Endast en enhet från att bli klassad som mycket hög!      Utfört av Vattenfall AB

Permaban håller GOD nivå på frostbeständighetstestet som utförts av betongen 2023. Testet har utförts i saltvatten. Utfört av Vattenfall AB

Permaban är bedömd hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.För pris kontakta någon av våra återförsäljare